Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1090-2:2018/A1:2022

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

Главна информация

45.99     21.09.2023 г.

50.20    16.11.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.080.13  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания за изпълнение на стоманени строителни конструкции или отделни конструктивни елементи, произведени от:
- горещо валцувани стоманени конструктивни профили от стомана до клас S700 включително;
- студено формувани профили и профилирана ламарина до клас S700 включително (освен ако са включени в обхвата на EN 1090-4);
- продукти от горещо обработена или студено формувана аустенитна, аустенитно-феритна и феритна неръждаема стомана;
- горещо обработени или студено формувани конструктивни кухи профили, включително профили със стандартни размери и профили по поръчка на клиента, в т.ч. кухи профили, произведени на ролкоогъваща линия, и кухи профили, произведени чрез заваряване.
За елементи, произведени от студено формувани компоненти и студено формувани кухи профили, които попадат в обхвата на EN 1090-4, изискванията в EN 1090-4 имат предимство пред съответстващите изисквания в този европейски стандарт. Този европейски стандарт може също да се прилага за конструкционни стомани до клас S960 включително, при условие, че условията за изпълнение са проверени спрямо критериите за надеждност и всички допълнителни изисквания са специфицирани.
Този европейски стандарт специфицира изисквания, зависещи главно от вида и формата на стоманената конструкция (например сгради, мостове, пълностенни или решетъчни елементи), включително конструкции, подложени на умора или сеизмични въздействия. Някои изисквания са диференцирани по отношение на класовете на изпълнение.
Този европейски стандарт се прилага за конструкции, проектирани съгласно съответната част на EN 1993. Стоманени шпунтове, набивни стоманени пилоти и микропилоти, проектирани съгласно EN 1993-5 са предвидени да се изпълняват съгласно съответно EN 12063, EN 12699 и EN 14199. Този европейски стандарт е приложим само за изпълнението на стените, укрепванията и съединенията им.
Този европейски стандарт се прилага за стоманени елементи в комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, проектирани съгласно съответната част на EN 1994.
Този европейски стандарт може да се използва за конструкции, проектирани съгласно други правила за проектиране, при условие, че условията за изпълнение съответстват с него, и всички допълнителни изисквания са специфицирани.
Този европейски стандарт включва изискванията за заваряване на армировъчна стомана към конструкционна стомана. Този европейски стандарт не включва изисквания за прилагане на армировъчна стомана за армиране на стоманобетонни конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1090-2:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1090-2:2018/A1:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
21.09.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1090-2:2018/prA1