Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1090-2:2018/A1:2022

Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 2: Технически изисквания за стоманени конструкции

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures

Главна информация

40.20     29.09.2022 г.

40.60    8.12.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.080.13  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания за изпълнение на стоманени строителни конструкции или отделни конструктивни елементи, произведени от:
- горещо валцувани стоманени конструктивни профили от стомана до клас S700 включително;
- студено формувани профили и профилирана ламарина до клас S700 включително (освен ако са включени в обхвата на EN 1090-4);
- горещо обработена или студено формувана аустенитна, аустенитно-феритна и феритна неръждаема стомана;
- горещо обработени или студено формувани конструктивни кухи профили, включително профили със стандартни размери и профили по поръчка на клиента, в т.ч. кухи профили, произведени на ролкоогъваща линия, и съставени заварени кухи профили.
За елементи, произведени от студено формувани компоненти и студено формувани кухи профили, които попадат в обхвата на EN 1090-4, изискванията в EN 1090-4 имат предимство пред съответстващите изисквания в този европейски стандарт. Този европейски стандарт може също да се прилага за конструкционни стомани до клас S960 включително, при условие, че условията за изпълнение са проверени спрямо критериите за надеждност и всички допълнителни изисквания са специфицирани.
Този европейски стандарт определя изисквания, зависещи главно от вида и формата на стоманената конструкция (например скелет на сгради, мостове, пълностенни или решетъчни елементи), включително конструкции, подложени на умора или сеизмични въздействия. Някои изисквания са диференцирани по отношение на класовете на изпълнение.
Този европейски стандарт се прилага за конструкции, проектирани съгласно съответната част на EN 1993. Стоманени шпунтове, набивни стоманени пилоти и микропилоти, проектирани съгласно EN 1993-5 са предвидени да се изпълняват съгласно съответно EN 12063, EN 12699 и EN 14199. Този европейски стандарт е приложим само за изпълнението на стените, укрепванията и съединенията им.
Този европейски стандарт се прилага за стоманените елементи в комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, проектирани съгласно съответната част на EN 1994.
Този европейски стандарт може да се използва за конструкции, проектирани съгласно други правила за проектиране, при условие, че условията за изпълнение в него съответстват на заложените условия в т.нар. други правила и всички допълнителни изисквания са специфицирани.
Този европейски стандарт включва изискванията за заваряване на армировъчна стомана към конструкционна стомана. Този европейски стандарт не включва изисквания за прилагане на армировъчна стомана за армировка в стоманобетонни конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
БДС EN 1090-2:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1090-2:2018/A1:2022
40.20 Начало на обществено допитване
29.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1090-2:2018/prA1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход