Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 9:1995/Amd 1:2023

Информация и документация. Транслитерация на кирилица с латиница. Славянски и неславянски езици. Изменение 1 (ISO 9:1995/Amd 1:2023)

Information and documentation — Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters — Slavic and non-Slavic languages — Amendment 1

Главна информация

40.99     23.06.2023 г.

50.00    2.10.2023 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.10  

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 9:2001

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 9:1995/Amd 1:2023
40.99 Решение за преминаване към следващ етап
23.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 9:1995/DAmd 1