Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 61786-1:2014/A1:2023

Измерване на постояннотокови магнитни полета, променливотокови магнитни и променливотокови електрически полета от 1 Hz до 100 KHz по отношение на облъчване на хора. Част 1: Изисквания за измервателни инструменти (IEC 61786-1/AMD1)

Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 hz to 100 khz with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments

Главна информация

40.60     2.06.2023 г.

BDS

ТК-75

Европейски стандарт

17.220.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61786-1:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 61786-1:2014/A1:2023
40.60 Край на общественото допитване
2.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61786-1:2014/prA1:2023

Въвежда IEC 61786-1/AMD1 ED1