Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 61786-1:2014/A1:2023

Измерване на постояннотокови магнитни полета, променливотокови магнитни и променливотокови електрически полета от 1 Hz до 100 KHz по отношение на облъчване на хора. Част 1: Изисквания за измервателни инструменти (IEC 61786-1/AMD1)

Measurement of DC magnetic, AC magnetic and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of human beings - Part 1: Requirements for measuring instruments

Главна информация

40.20     24.03.2023 г.

40.60    2.06.2023 г.

BDS

ТК-75

Европейски стандарт

17.220.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61786-1:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 61786-1:2014/A1:2023
40.20 Начало на обществено допитване
24.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61786-1:2014/prA1:2023

Въвежда IEC 61786-1/AMD1 ED1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход