Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ЕN XXX -:2022

Характеризиране на преовлажнена дървесина за археологически цели като инструмент за управление

Characterization of Waterlogged Archaeological Wood as a Management Tool

Главна информация

10.99     10.01.2022 г.

20.60    9.05.2022 г.

BDS

ТК-94

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

The aim of this standard is that to provide a guideline for characterization of waterlogged
Archaeological wood in relation to excavation and conservation.
The standard can be applied to the management of underwater sites, controlled reburial, insitu
preservation, or long term post excavation storage. (Composite artifacts of wood and other
materials are excluded from the standard.)

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ЕN XXX -:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
10.01.2022 г.

Свързан проект

Въвежда -