Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 9455-17:2022

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 17: Изпитване на съпротивлението на повърхностната изолация на образец тип гребен и изпитване за електрохимична миграция на остатъчния флюс (ISO/DIS 9455-17:2022)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 17: Surface insulation resistance comb test and electrochemical migration test of flux residues (ISO/DIS 9455-17:2022)

Главна информация

40.60     11.10.2022 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за изпитване за вредно влияние, което може да възникне от остатъци от флюс след запояване или пробни образци за изпитване. Изпитването е приложимо за флюсове тип 1 и тип 2 в твърда или течна форма или под формата на тел за спояване с флюсова сърцевина, заготовки за спойка или паста за спояване, съставени от евтектични или почти евтектични калаени/оловни припои.
Този метод за изпитване е приложим и за флюси при използване с безоловни припои. Температурите на спояване обаче могат да се коригират със споразумение между изпитващ и клиент.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9455-17:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 9455-17:2022
40.60 Край на общественото допитване
11.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 9455-17

Въвежда ISO/DIS 9455-17