Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 45560:2022

Метод за постигане на затворен цикъл при проектиране на продуктите

Method to achieve circular designs of products

Главна информация

40.60     10.11.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-9

Европейски стандарт

03.100.99     13.020.60     03.100.50     13.020.20  

Обект и област на приложение

Този стандарт предлага метод за постигане на затворен цикъл при проектиране на отпадни продукти в обхвата на Директивата за екопроектиране [1]. Той описва принципите, изискванията и насоки, свързани с предложения метод.
‒ Този документ определя изискванията и насоките за интегриране на цикличност в проектиране и разработване на продукти от организацията.
‒ Правилата за проектиране на продукта, които трябва да бъдат разработени с подкрепата на този документ, трябва да изпълняват кръгожите категории, определени от организация (например кръгови бизнес модели, избрани от организацията, изискванията на законодателството).
‒ Прилага се за организации от всякакъв размер и тип. Споменатите "продукти" обхващат както стоки, така и услуги.
‒ Фокусира се върху материалната ефективност [2] в контекста на техническите цикли на кръгова икономика [3].
‒ Този стандарт, базиращ се на концепцията за жизнения цикъл, предоставя насоки за това как да се намалят въздействията върху околната среда и как да се решат такива проблеми като компромиси по време на проектиране на продукта.
‒ Този стандарт не е стандарт за система за управление.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 45560:2022
40.60 Край на общественото допитване
10.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 45560