Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 573-3:2019+A1:2022

Алуминий и алуминиеви сплави. Химичен състав и форма на деформираните продукти. Част 3: Химичен състав и форма на продуктите

Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products
17.10.2022 г.
16.03.2023 г.

Главна информация

60.60     17.10.2022 г.

BDS

ТК-37

Европейски стандарт

77.120.10     77.150.10  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази документ специфицира границите на химичния състав на деформируеми алуминий и алуминиеви сплави и формата на продуктите. ЗАБЕЛЕЖКА Границите на химичния състав на алуминия и алуминиевите сплави, специфицирани в този стандарт, са напълно идентични на регистрираните от Aluminum Association, 1525, Wilson Boulevard, Suite 600, Arlington, VA 22209, USA, за съответните сплави.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 573-3:2020

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 573-3:2019+A1:2022
60.60 Публикуван стандарт
17.10.2022 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 573-3:2019+A1:2022/A2:2023

Свързан проект

Въвежда EN 573-3:2019+A1:2022