Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CEN/TS 17834:2022

Европейска рамка за професионална етика за професия в сектора на ИКТ (EU ICT Ethics)

European Professional Ethics Framework for the ICT Profession (EU ICT Ethics)
15.12.2022 г.

Главна информация

60.60     15.12.2022 г.

BDS

ТК-57

Техническа спецификация

03.100.30     35.020  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ ще предостави „Европейска рамка за професионална етика за професията на ИКТ (ЕС ИКТ Етика)“, за да подкрепи визията за създаване на професия за работната сила в ИКТ. По този начин ще предложи възможност за обединяване на други инициативи, насочени към етиката, около обща структура.

Тази етична рамка ще бъде пряко свързана с EN 16234-1. Той ще включва структурно понятие на EN 16234-1 и по подобен начин ще опише план за това, какво се изисква и какви компетенции, умения и знания са необходими за разпознаване и справяне с етичните предизвикателства, с които специалистите по ИКТ се сблъскват в своята работа.

Поради това той ще разшири етичните принципи, които вече са описани в „Трансверсалните аспекти на рамката за електронни компетенции“ по такъв начин, че конкретни изисквания и процедури да могат да бъдат определени и приложени в съответния контекст въз основа на определените роли, методи и процеси. в рамката.

Следователно обхватът е да изкристализира „професионалната етика на ИКТ“ в управляема структура „Европейска рамка за професионална етика за професията на ИКТ“ и да предостави насоки за практическо приложение, предоставено от методология и ръководство за приложение, което ще подпомогне установяването на етични кодекси.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17834:2022
60.60 Публикуван стандарт
15.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TS 17834:2022