Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 180:2023

Пластмаси. Определяне на якост на удар по Izod (ISO/FDIS 180:2023)

Plastics - Determination of Izod impact strength (ISO/FDIS 180:2023)

Главна информация

60.55     18.05.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.080.01  

Обект и област на приложение

1.1 Този документ описва метод за определяне якостта на удар по Izod на пластмаси при определени условия. Определени са няколко различни типа пробни тела и положението им при изпитване. Определени са различни условия на изпитване в зависимост от вида на материала, типа на пробното тяло и типа на нареза.

1.2 Методът се използва за изследване устойчивостта на тези типове пробни тела, подложени при определени условия на удар, и за оценяване крехкостта или здравината на пробните тела при определени условия на изпитване.

1.3 Методът е подходящ за използване при следните материали:
─ твърди термопластични материали, предназначени за формуване и екструзия, включително напълнени и усилени компаунди като допълнение към ненапълнените видове; твърди термопластични листове;
─ твърди термореактивни материали за формуване, включително напълнени и усилени компаунди; твърди термореактивни листове, включително ламинати;
─ усилени с влакна термореактивни и термопластични композитни материали, съдържащи еднопосочно ориентирани или неориентирани усилващи материали като мат, фабрична тъкан, ровинг, щапелни влакна, смесени и хибридни усилващи материали, нарязани влакна; листове, изработени от предварително импрегнирани материали;
─ термотропни течнокристални полимери.

1.4 Обикновено методът не е подходящ за използване при твърди разпенени материали и структури тип „сандвич", които съдържат разпенен материал. Също така пробни тела с нарез обикновено не се използват при изпитване на композитни материали, усилени с дълги влакна или термотропни течнокристални полимери.

1.5 Методът е подходящ за изпитване на пробни тела, които могат да бъдат изработени или чрез формувани с избраните размери, чрез механично обработване от централната част на стандартно универсално пробно тяло (виж ISO 20753), или чрез механично обработване на готови или полуготови продукти като формувани изделия, ламинати и екструдиран или лят лист.

1.6 Методът определя предпочитани размери на пробните тела. Изпитвания, проведени с пробни тела с различни размери и нарези, или с пробни тела, които са изработени при различни условия, могат да дадат несъпоставими резултати. Други фактори като енергийния капацитет на махалото, неговата скорост на удар и кондиционирането на пробните тела също могат да окажат влияние върху резултатите. Следователно, когато се изискват съпоставими данни, тези фактори трябва да се контролират и записват.

1.7 Методът не е предназначен да се използва като източник на данни за проектни изчисления на детайли. Информация за отнасянето на материала може да бъде получена чрез изпитване при различна температура, чрез изменение радиуса на нареза и/или дебелината и чрез използване на пробни тела, получени при различни условия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 180:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 180:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
18.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN ISO 180

Въвежда ISO 180