Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 179-1:2023

Пластмаси. Определяне якост на удар по CHARPY. Част 1: Неинструментално изпитване на удар (ISO/FDIS 179-1:2023)

Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Non-instrumented impact test (ISO/FDIS 179-1:2023)

Главна информация

60.55     18.05.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

83.080.01  

Обект и област на приложение

ISO 179-1:2010 описва метод за определяне якост на удар по Charpy на пластмаси при определени условия. Определени са няколко различни типа пробни тела и положението им при изпитване. Определени са различни условия на изпитване в зависимост от вида на материала, типа на пробното тяло и типа на нареза.
Методът се използва за изследване поведението на посочените типове пробни тела при определени условия на удар и за оценяване крехкостта или здравината на пробните тела при условията на изпитване. Той също може да бъде използван за получаване на сравними данни от подобни видове материал.
Методът има по-широк обхват на приложение отколкото ISO-180 (изпитване на удат по Izod) и е по-подходящ за изпитване на материали, показващи междуслойно разрушаване при срязване или за материали, показващи повърхностни ефекти, дължащи се на околната среда.
Методът е подходящ за използване при следните материали:
- твърди термопластични материали за формуване и екструзия, включително ненапълнени, напълнени и усилени компаунди; твърди термопластични листове;
- твърди термореактивни материали за формуване, включително напълнени и усилени компаунди; твърди термореактивни листове, включително ламинати;
- усилени с влакна термореактивни и термопластични композити, съдържащи еднопосочно ориентирани или неориентирани усилващи материали като мат, тъкан материал, ровинг, щапелни влакна, смесени и хибридни усилващи материали, ровинг и късо нарязани влакна, листове от предварително импрегнирани материали (препрег), включително напълнени и усилени композити;
- термотропни течни кристални полимери;

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 179-1:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 179-1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
18.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN ISO 179-1

Въвежда ISO 179-1:2023