Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10242:2022

Фитинги за тръби с резба от ковък чугун

Threaded pipe fitting in malleable cast iron

Главна информация

40.60     30.06.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.40  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за проектиране и експлоатационни характеристики на фитинги за тръби с резба от ковък чугун, с черна или горещо поцинкована повърхност.
Тези фитинги са за общи цели за пренос на течности и газове до границите на налягането и температурата, специфицирани в този документ. Те са предназначени за свързване на елементи с резба в съответствие с EN 10226-1, размери от ⅛ до 6.
Фитинги с алтернативни трайни покрития или постоянни покрития върху горещо поцинковане не попадат в обхвата на този документ.
ЗАБЕЛЕЖКА Основна употреба е за свързване на тръби от нелегирана стомана съгласно EN 10255 и с опора на резбовата връзка чрез използване на уплътнителни материали съгласно EN 751 (всички части).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10242:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10242:2022
40.60 Край на общественото допитване
30.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10242