Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10344:2022

Фитинги от ковък чугун с краища за свързване чрез натиск на стоманени тръби

Malleable cast iron fittings with compression ends for steel pipes

Главна информация

40.60     30.06.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.40  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за проектиране, експлоатационни показатели и изпитване на фитинги, изработени от ковък чугун (виж също точка 5 Материали) с краища за за свързване чрез натиск на стоманени тръби.
Този документ се прилага за стоманени тръбопроводни системи за различни области на приложение, като газоснабдяване, разпределение и доставка на вода за общи цели и за консумация от човека, напояване, пожарогасене, отпадни води, въздух под налягане и системи за газообразни горива.
ЗАБЕЛЕЖКА Продуктите, съответстващи на този документ, използвани за приложения за питейна вода, се очаква да съответстват на съответните национални, регионални или местни регулаторни разпоредби, приложими на мястото на употреба. Поради разнообразието и динамиката на изискванията е препоръчително да се проверява съответствието.
Този документ съдържа изисквания и изпитвания, свързани с фитинги за свързване чрез натиск, които могат да бъдат свързани към стоманени тръби с гладки стени. Фитингите може да включват и други видове свързване, като краища с резба в съответствие с EN 10226 1, краища с фланци, краища за свързване чрез натиск на тръби, различни от стомана и др., а също така могат да приемат различни конструктивни форми, като прави парчета, колена или Т-образни парчета и др. Техният диапазон от размери обхваща номинални размери DN 10 до DN 100 (размер ⅜ до 4).

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10344:2022
40.60 Край на общественото допитване
30.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10344