Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1364-6:2022

Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 6: Бариери за кухини

Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 6: Cavity barriers

Главна информация

40.60     23.06.2022 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.50     91.060.99  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за изпитване за определяне на устойчивост на огън на прегради за кухини и се прилага заедно с EN 1363-1.
Този документ е приложим за неносещи, вертикално или хоризонтално ориентирани, затворени и отворени прегради за кухини, които се използват за осигуряване на огнезащитни прегради между неразделени или вентилирани помещения. Преградите за кухини се проектират за се използват за осигуряване на противопожарно разделяне и затова методът за изпитване се основава на излагане на огън в стандартна стая съгласно EN 1363-1. Пробните образци от прегради за отворени кухини се монтират за изпитване по един от двата начина - да симулират или нормално, или внезапно излагане на пожар в експлоатация.
Прегради за вентилирани кухини по фасади, когато излагането на пожар е в резултат от счупване на прозорец и допускане разгарящият се огън да влезе в контакт с фасадата, трябва да се изпитват както е предписано в приложение D.
Този документ не е приложим за прегради за кухини, съдържащи запълващи уплътнения, които трябва да се изпитват по EN 1366-3.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1364-6:2022
40.60 Край на общественото допитване
23.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1364-6