Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13139:2004/NA:2022

Добавъчни материали за разтвор. Национално приложение (NA)

Aggregates for mortar - National Annex (NА)
14.07.2022 г.

Главна информация

60.60     14.07.2022 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

В националното приложение са определени национални изисквания, с които се регламентира следното:
- задължителните за деклариране характеристики, в зависимост от предназначението на продукта;
- граничните нива на показателите на характеристиките в съответствие с националния опит и действащата нормативна уредба в България;
- национални методи за изпитване на характеристиките, за които в БДС EN 13139:2004 е предписано прилагане на национални разпоредби, а именно устойчивост на алкало-силициева реакция и съдържание на опасни вещества (радиоактивно излъчване).

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13139:2004/NA:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.07.2022 г.