Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 60335-2-4:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors

Главна информация

50.20     26.05.2023 г.

50.60    7.07.2023 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.060     97.06     13.12  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

IEC 60335-2-4:2021 се предлага като IEC 60335-2-4:2021 RLV, който съдържа международния стандарт и неговата версия Redline, показваща всички промени в техническото съдържание в сравнение с предишното издание IEC 60335-2-4:2021 относно безопасността на самостоятелни електрически центрофуги и центрофуги, вградени в перални машини, които имат отделни контейнери за пране и центрофугиране за битови и подобни цели, с капацитет не повече от 10 kg сухи тъкани и периферна скорост на барабана не повече от 50 m/s, като обявените им напрежения са не повече от 250 V за еднофазни уреди и 480 V за други уреди. Уреди, които не са предназначени за нормална битова употреба, но които въпреки това могат да представляват опасност за обществото, като центрофуги, предназначени за използване от неспециалисти в магазини, в леката промишленост и във ферми, и центрофуги за обществено ползване в жилищни блокове или в перални, са в обхвата на този стандарт. Доколкото е възможно, този стандарт се занимава с общите опасности, които представляват уредите, с които се сблъскват всички хора във и около дома.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-4:2010/A1:2015

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-4:2010

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-4:2010/A11:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-4:2010/A2:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-4:2023
50.20 Начало на официално гласуване
26.05.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-4:2023/AA:2023

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 60335-2-4:2023

Въвежда IEC 60335-2-4:2021 ED7

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход