Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 60335-2-30:2009/A13:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters

Главна информация

60.55     20.06.2022 г.

50.20    5.08.2022 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.100.10  

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-30:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 60335-2-30:2009/A13:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
20.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-30:2009/A13:2022