Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-30:2009/A2:2023

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-30: Специфични изисквания за отоплителни уреди за помещения (IEC 60335-2-30:2009/A2:2021)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-30: Particular requirements for room heaters
15.02.2023 г.

Главна информация

60.60     15.02.2023 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.100.10     13.12  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на отоплителни уреди за помещения за битови и подобни цели, като тяхното обявено напрежение не е повече от 250 V за еднофазни уреди и 480 V за други уреди. Този стандарт също така се занимава с безопасността на отоплителни уреди, предназначени за отопление на шофьорски и пътнически отделения на моторни превозни средства, когато те са неподвижни, като тяхното обявено напрежение е не повече от 250 V.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-30:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-30:2009/A2:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-30:2009/A2:2022

Въвежда IEC 60335-2-30:2009/AMD2:2021 ED5