Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 60335-2-52:2003/AC:2022

Безопасност на битови и подобни електрически уреди. Част 2-52: Специфични изисквания за уреди за хигиена на устата

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-52: Particular requirements for appliances for oral hygiene appliances

Главна информация

60.55     1.03.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се занимава с безопасността на електрически уреди за уреди за хигиена на устата, като тяхното обявеното напрежение е не повече от 250 V за еднофазни и 480 V за други.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ПРОЕКТ
EN 60335-2-52:2003/FprA2:2021

ПРОЕКТ
prБДС EN 60335-2-52:2003/A2:2022

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-52:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 60335-2-52:2003/AC:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
1.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-52:2003/prAC:2021