Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 17672:2023

Спояване с твърд припой. Допълнителни мeтали (ISO/DIS 17672:2023)

Brazing - Filler metals (ISO/DIS 17672:2023)

Главна информация

40.20     16.03.2023 г.

40.60    23.05.2023 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

Обект и област на приложение

ISO 17672:2016 определя границите на състава на серия от допълнителни метали, използвани за спояване. Допълнителните метали са разделени в седем класа, свързани с техния състав, но не е задължително това да е според присъствието на основния елемент.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17672:2016

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 17672:2023
40.20 Начало на обществено допитване
16.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 17672

Въвежда ISO/DIS 17672

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход