Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4491-2:2023

Метални прахове. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 2: Загуба на маса при редукция с водород (загуба на водород) (ISO 4491-2:2023)

Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 2: Loss of mass on hydrogen reduction (hydrogen loss) (ISO 4491-2:2023)
14.08.2023 г.

Главна информация

60.60     14.08.2023 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за определяне на относителната загуба на маса, която претърпява метален прах при нагряване в поток от чист сух водород при специфицирани условия.
Целта на този тест е да се оцени химическа характеристика на прах, която е от значение за индустрията на праховата металургия. Тестът не е предназначен като средство за определяне на съдържанието на специфични елементи (вижте приложение А и ISO 4491-1).
Методът за изпитване е приложим за нелегирани, частично легирани и напълно легирани прахове от металите, изброени в таблица 1 (вижте 7.2.1). Не е приложимо за смазвани прахове или за смеси от метални прахове.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 4491-2:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4491-2:2023
60.60 Публикуван стандарт
14.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4491-2:2023

Въвежда ISO 4491-2:2023