Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 60456:2016/A1:2022

Перални машини за дрехи за битова употреба. Методи за измерване на работните характеристики

Amendment 1 - Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance

Главна информация

40.98     26.09.2022 г.

45.99    23.05.2023 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

97.060  

Обект и област на приложение

IEC 60456:2010 определя методи за измерване на производителността на перални машини за битова употреба, със или без нагревателни устройства, използващи захранване със студена и/или топла вода. Той също така се занимава с уреди за извличане на вода чрез центробежна сила (центрофуги) и е приложим за уреди както за пране, така и за сушене на текстил (перални-сушилни) по отношение на техните функции, свързани с прането. Този международен стандарт обхваща също и перални машини, които определят използването без детергент за нормална употреба.
Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2019/2023

Определяне на изискванията за екопроектиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня съгласно Директива 2009/125/ЕО, за изменение на Регламент (ЕО) № 1275/2008 и отмяна на Регламент (ЕС) № 1015/2010

2019/2014

Допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 и Директива 96/60/ЕО

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60456:2016

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 60456:2016/A1:2022
40.98 Отхвърлен проект
26.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60456:2016/prA1:2022

Въвежда IEC 60456/AMD1 ED5