Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62877-1:2023

Електролит и вода за отворени оловни акумулатори. Част 1: Изисквания за електролита (IEC 62877-1:2023)

Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1: Requirements for electrolyte

Главна информация

50.60     23.06.2023 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за електролити и техните компоненти, използвани за напълване на отворени оловни батерии, например за сухи заредени елементи или батерии и за замяна на електролити или регулиране на плътността на електролити на батерии при работа. Този международен стандарт дефинира състава, чистотата и свойствата на електролита, за да може да се прилага, когато не са налични специфични инструкции от производителя на батерии.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62877-1:2016

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62877-1:2016/AC:2017-05:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62877-1:2023
50.60 Край на гласуването
23.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN IEC 62877-1:2023

Въвежда IEC 62877-1:2023 ED2