Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 62877-1:2022

Електролит и вода за отворени оловни акумулатори. Част 1: Изисквания за електролита (IEC 62877-1:2022)

Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1: requirements for electrolyte

Главна информация

40.20     11.11.2022 г.

40.60    20.01.2023 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за електролити и техните компоненти, използвани за напълване на отворени оловни батерии, например за сухи заредени елементи или батерии и за замяна на електролити или регулиране на плътността на електролити на батерии при работа. Този международен стандарт дефинира състава, чистотата и свойствата на електролита, за да може да се прилага, когато не са налични специфични инструкции от производителя на батерии.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 62877-1:2016

Отменя и заменя
БДС EN 62877-1:2016/AC:2017-05:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 62877-1:2022
40.20 Начало на обществено допитване
11.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 62877-1:2022

Въвежда IEC 62877-1 ED2

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход