Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12094-13:2023

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Characteristics for check valves and non-return valves

Главна информация

40.60     5.01.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира характеристиките и описва методи за изпитване на контролни и възвратни вентили за противопожарни инсталации с CO2, инертен газ или газ, съдържащ халогенирани въглеводороди.
Възвратните и контролните вентили позволяват протичане по посока на потока и предотвратяват обратен поток.
Този документ е приложим за контролни вентили, монтирани между между клапана на резервоара и колектора и възвратни вентили, монтирани в пилотни (помощни) тръбопроводи, с изключение на онези вентили, които се изпитват в комбинация с неелектрически контролни уреди.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12094-13:2002

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12094-13:2023
40.60 Край на общественото допитване
5.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12094-13