Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS 15223 rev:2021

Пластмасови тръбопроводни системи. Валидирани параметри при проектиране на подземни тръбопроводни системи от термопласти

Plastic piping systems - Structural design of buried thermoplastics piping systems - Procedure and guidance under various conditions of loading

Главна информация

30.99     18.08.2023 г.

50.20    23.11.2023 г.

BDS

ТК-81

Техническа спецификация

23.040.01  

Обект и област на приложение

Тази техническа спецификация обхваща валидирани параметри за проектиране на подземни тръбопроводни системи от термопласти за функционално и структурно проектиране за следните приложения:
− Напорни (с изключение на тръбопроводни системи за газообразни флуиди и индустриални приложения;
− Безнапорни

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 15223:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS 15223 rev:2021
30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване
18.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TS 15223