Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 16346:2022

Битумни свързващи вещества. Определяне на поведението при разпадане и непосредственото сцепление на катионни битумни емулсии

Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour and immediate adhesivity of cationic bituminous emulsions

Главна информация

40.60     3.11.2022 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.140     91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определяне на поведението при разпадане и на пряката адхезионна способност на катионни битумни емулсии в контакт със скални материали. Този метод се прилага за емулсии, използвани за повърхностни заливки и подобни приложения и може да бъде използван за целите на рецептури и производствен контрол.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прилагането на този документ може да включва опасни материали, операции и съоръжения. Този документ не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Потребителят на този документ носи отговорност за установяване на подходящи мерки за безопасност и опазване на здравето и за определяне на приложимостта на ограниченията, заложени в нормативните актове, преди неговото прилагане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 16346:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 16346:2022
40.60 Край на общественото допитване
3.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 16346