Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1092-1:2018/A1:2023

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени фланци

Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges

Главна информация

40.60     9.02.2023 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

23.040.60  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт за единична серия фланци определя изискванията за кръгли стоманени фланци с PN обозначения PN 2,5 до PN 400 и номинални размери от DN 10 до DN 4000.
Този европейски стандарт определя типовете фланци и техните облицовки, размери, допуски, резба, размери на болтове, повърхността на фугата на фланците, маркировката, материалите, оценка за налягане/температура и приблизителни маси на фланците.
За целите на този европейски стандарт „фланците“ включват също препокрити огънати съединения и яки.
Този европейски стандарт се прилага за фланци, произведени в съответствие с методите, описани в таблица 1.
Неуплътнените тръбни съединения са извън обхвата на този европейски стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1092-1:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1092-1:2018/A1:2023
40.60 Край на общественото допитване
9.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1092-1:2018/prA1