Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12110-2:2021

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Част 2: Изисквания за безопасност при използването на смеси за дишане без въздух и техники за насищане в шлюзове за персонал и за совалки за трансфер под налягане

Tunnel boring machines - Air locks - Part 2: Safety requirements for the use of non-air breathing mixtures and saturation techniques in personnel locks and for pressurised transfer shuttles

Главна информация

20.60     1.06.2022 г.

30.99    6.07.2022 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за проектиране, изработване, оборудване, означаване и изпитване на въздушни шлюзове, както е определено в 3.3 и херметически прегради както е определено в 3.4, които трябва да се използват в пробиването на тунели.
Инсталациите за кислород за дишане, използвани за осигуряване на въздух за безопасна декомпресия са покрити в този стандарт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато въздушният шлюз е проектиран да се използва с дихателни газови смеси (напр. хелий) се изисква специфична оценка на риска. Този стандарт разглежда всички значими опасности, опасни ситуации и събития, свързани с въздушни щлюзове и херметически прегради, когато те се използват по предназначение и съгласно условията, предвидени от производителя, както е посочено в точка 4. Този стандарт определя подходящи технически мерки за премахване или намаляване на рисковете, произтичащи от значителните опасности.
Този документ не се прилага за машини и оборудване, които са произведени преди датата на публикуване на този документ от CEN.
Този европейски стандарт не се отнася за доставки на въздушни щлюзове.
Рисковете, причинени от вибрации, шумове и EMC (електромагнитна съвместимост) не са от съществено значение за въздушни щлюзове.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12110:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12110-2:2021
20.60 Край на периода за коментари
1.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12110-2