Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12110-1:2021

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Част 1: Изисквания за въздушни шлюзове, използващи сгъстен въздух като херметизираща или дихателна среда, заедно с изисквания за системи за дишане на кислород за целите на декомпресията.

Tunnel boring machines - Air locks - Part 1: requirements for air locks utilising compressed air as the pressurising or breathing medium along with requirements for oxygen breathing systems for decompression purposes

Главна информация

20.60     1.06.2022 г.

30.99    6.07.2022 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за проектиране, изработване, оборудване, означаване и изпитване на въздушни шлюзове, както е определено в 3.3 и херметически прегради както е определено в 3.4, които трябва да се използват в пробиването на тунели.
Инсталациите за кислород за дишане, използвани за осигуряване на въздух за безопасна декомпресия са покрити в този стандарт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато въздушният шлюз е проектиран да се използва с дихателни газови смеси (напр. хелий) се изисква специфична оценка на риска. Този стандарт разглежда всички значими опасности, опасни ситуации и събития, свързани с въздушни щлюзове и херметически прегради, когато те се използват по предназначение и съгласно условията, предвидени от производителя, както е посочено в точка 4. Този стандарт определя подходящи технически мерки за премахване или намаляване на рисковете, произтичащи от значителните опасности.
Този документ не се прилага за машини и оборудване, които са произведени преди датата на публикуване на този документ от CEN.
Този европейски стандарт не се отнася за доставки на въздушни щлюзове.
Рисковете, причинени от вибрации, шумове и EMC (електромагнитна съвместимост) не са от съществено значение за въздушни щлюзове.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12110:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12110-1:2021
20.60 Край на периода за коментари
1.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12110-1