Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12110-1:2023

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Част 1: Изисквания за въздушни шлюзове, използващи сгъстен въздух като херметизираща или дихателна среда, заедно с изисквания за системи за дишане на кислород за целите на декомпресията

Tunnel boring machines - Air locks - Part 1: requirements for air locks utilising compressed air as the pressurising or breathing medium along with requirements for oxygen breathing systems for decompression purposes

Главна информация

40.60     20.04.2023 г.

BDS

ТК-100

Европейски стандарт

91.220     93.060  

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за проектиране, изработване, оборудване, означаване и изпитване на въздушни шлюзове, както е определено в 3.3, които представляват неразделна част от машина за пробиване на тунели. Той обхваща изискванията за шлюзове за персонал, използващи сгъстен въздух като херметизираща или дихателна среда, заедно с изискванията за системи за дишане на кислород за целите на декомпресията. Употребата по предназначение е ограничена до температурен диапазон от 5 °C до 50 °C.


Виж повече на английски език.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12110:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12110-1:2023
40.60 Край на общественото допитване
20.04.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12110-1