Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS XXX:2021

Характеризиране и квалификация на конструктивни компоненти за сеизмични приложения чрез циклични изпитвания

Characterisation and qualification of structural components for seismic applications by means of cyclic tests

Главна информация

20.60     23.11.2021 г.

30.99    19.05.2022 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

Обект и област на приложение

Характеризиране и квалификация на конструктивни компоненти за сеизмични приложения чрез циклични изпитвания, за конструктивни компоненти, които не са включени в съществуващите европейски стандарти, които трябва да бъдат взети предвид при сеизмичното проектиране на конструкции съгласно EN 1998.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TS XXX:2021
20.60 Край на периода за коментари
23.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prCEN/TS XXX

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход