Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TS XXX:2021

Характеризиране и квалификация на конструктивни компоненти за сеизмични приложения чрез циклични изпитвания

Characterisation and qualification of structural components for seismic applications by means of cyclic tests

Главна информация

30.98     19.05.2023 г.

50.20    7.06.2023 г.

BDS

ТК-56

Техническа спецификация

Обект и област на приложение

Характеризиране и квалификация на конструктивни компоненти за сеизмични приложения чрез циклични изпитвания, за конструктивни компоненти, които не са включени в съществуващите европейски стандарти, които трябва да бъдат взети предвид при сеизмичното проектиране на конструкции съгласно EN 1998.

Жизнен цикъл

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prСД CEN/TS XXX:2021
30.98 Отхвърлен проект
19.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prCEN/TS XXX