Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15512:2020+A1:2022

Стоманени статични системи за складиране. Регулируеми палетни стелажни системи. Принципи за изчисляване на конструкции

Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for structural design
14.06.2022 г.

Главна информация

60.60     14.06.2022 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

53.080  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Превод"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за конструктивно проектиране, приложими за всички видове регулируеми гредови палетни стелажни системи, произведени от стоманени елементи, предназначени за складиране на единични товари и подложени на предимно статични натоварвания. Включени са както неукрепени, така и укрепени системи.
Този документ дава насоки за проектирането на стелажни системи, за които изискванията не са обхванати от EN 1993. Изискванията на този документ се прилагат също за анкерирани конструкции, когато компонентите на стелажа са ангажирани като основни конструктивни елементи.
Този документ не обхваща други видове складови конструкции. По-конкретно, този документ не се прилага за мобилни складови системи, стелажни системи, позволяващи влизане с превозни средства, стелажни системи от проходен тип за превозни средства, складиране на палети на живо, прибутване на палети, совалкови системи, системи, в които два или повече крана работят един над друг в една и съща пътека, както и конзолни стелажи или статични стоманени стелажи системи.
За специфично проектиране на регулируеми палетни стелажи за използване в сеизмични райони, този документ трябва да се използва в комбинация с EN 16681.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 15512:2021

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15512:2020+A1:2022
60.60 Публикуван стандарт
14.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15512:2020+A1:2022