Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17922:2023

Превозни средства на природен газ. Зареждане с гориво и експлоатация. Станции за зареждане с природен газ. Система за спиране на разтоварването на втечнен природен газ (LNG)

Natural gas vehicles - Fuelling and operation - Natural gas fuelling stations - LNG unloading stop system

Главна информация

40.20     22.12.2022 г.

40.60    2.03.2023 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

75.200     43.080.10  

Обект и област на приложение

Този документ определя минималните изисквания към системата за спиране на разтоварването при разтоварване на LNG от автомобилна цистерна за LNG до станцията за зареждане с LNG. Този документ се състои от две основни теми:
- функционално описание на системата за спиране на разтоварването;
- описание на техническото оформление на системата за спиране на разтоварването.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/94/EU

Разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17922:2023
40.20 Начало на обществено допитване
22.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17922

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход