Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1176-1:2017/A1:2022

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods

Главна информация

40.20     10.11.2022 г.

40.60    19.01.2023 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

Обект и област на приложение

Тази част от EN 1176 определя общите изисквания за безопасност за постоянно монтирано обществено оборудване за детски площадки и настилки. Допълнителни изисквания за безопасност за специфични части от оборудването за детски площадки са посочени в следващите части на този стандарт. Тази част от EN 1176 обхваща оборудването за детски площадки за всички деца. Той е изготвен с пълно признаване на необходимостта от надзор на малки деца и на по-малко способни или по-малко компетентни деца. Целта на тази част от EN 1176 е да осигури подходящо ниво на безопасност при игра в, върху или около оборудването на детската площадка и в същото време да популяризира дейности и функции, за които е известно, че са от полза за децата, тъй като предоставят ценен опит, който ще им позволи да справяне със ситуации извън детската площадка.Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Изменя
БДС EN 1176-1:2017

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1176-1:2017/A1:2022
40.20 Начало на обществено допитване
10.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1176-1:2017/prA1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход