Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1176-1:2017/A1:2022

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods

Главна информация

10.99     17.11.2021 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Тази част от EN 1176 определя общите изисквания за безопасност за постоянно монтирано обществено оборудване за детски площадки и настилки. Допълнителни изисквания за безопасност за специфични части от оборудването за детски площадки са посочени в следващите части на този стандарт. Тази част от EN 1176 обхваща оборудването за детски площадки за всички деца. Той е изготвен с пълно признаване на необходимостта от надзор на малки деца и на по-малко способни или по-малко компетентни деца. Целта на тази част от EN 1176 е да осигури подходящо ниво на безопасност при игра в, върху или около оборудването на детската площадка и в същото време да популяризира дейности и функции, за които е известно, че са от полза за децата, тъй като предоставят ценен опит, който ще им позволи да справяне със ситуации извън детската площадка.Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1176-1:2017/A1:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
17.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1176-1:2017/prA1