Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1176-1:2017/A1:2023

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods

Главна информация

40.97     1.06.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.200.40  

Обект и област на приложение

Тази част от EN 1176 определя общите изисквания за безопасност за постоянно монтирано обществено оборудване за детски площадки и настилки. Допълнителни изисквания за безопасност за специфични части от оборудването за детски площадки са посочени в следващите части на този стандарт. Тази част от EN 1176 обхваща оборудването за детски площадки за всички деца. Той е изготвен с пълно признаване на необходимостта от надзор на малки деца и на по-малко способни или по-малко компетентни деца. Целта на тази част от EN 1176 е да осигури подходящо ниво на безопасност при игра в, върху или около оборудването на детската площадка и в същото време да популяризира дейности и функции, за които е известно, че са от полза за децата, тъй като предоставят ценен опит, който ще им позволи да справяне със ситуации извън детската площадка.Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1176-1:2017

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 1176-1:2017/A1:2023
40.97 Решение за разделяне/обединяване
1.06.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1176-1:2017/prA1