Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 9455-1:2022

Флюси за спояване с мек припой. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на нелетливи вещества, гравиметричен метод (ISO 9455-1:2022)

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 1: Determination of non-volatile matter, gravimetric method (ISO 9455-1:2022)

Главна информация

60.55     29.11.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.50  

Обект и област на приложение

Този документ определя гравиметричен метод за определяне на съдържанието на нелетливи вещества във флюси за спояване с мек припой. Прилага се за течни и пастообразни флюси от тип 1, както е определено в ISO 9454-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 29455-1:2006

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 9455-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
29.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9455-1:2022

Въвежда ISO 9455-1:2022