Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10204 rev:2021

Метални продукти. Видове документи от контрол

Metallic products - Types of inspection documents

Главна информация

30.98     3.08.2022 г.

40.20    4.10.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

1.1 Този европейски стандарт специфицира различните видове документи от контрол, предоставяни на купувача, в съответствие с изискванията на поръчката, при доставянето на всякакви метални продукти например дебел и тънък лист, пръти, изковки, отливки, какъвто и да е методът на тяхното производство.
1.2 Този стандарт може да бъде прилаган също и за неметални продукти.
1.3 Този стандарт се използва съвместно със спецификацията за продукта, която определя техническите условия за доставка на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Списъкът с информация, която може да бъде включена в документите от контрол, може да бъде намерен в съответните документи, например за стомани в EN 10168.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Приложение А представлява обобщение на различните документи от контрол.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10204:2005

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 10204 rev:2021
30.98 Отхвърлен проект
3.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10204 rev