Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10204 rev:2021

Метални продукти. Видове документи от контрол

Metallic products - Types of inspection documents

Главна информация

10.99     16.11.2021 г.

20.60    8.03.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

1.1 Този европейски стандарт специфицира различните видове документи от контрол, предоставяни на купувача, в съответствие с изискванията на поръчката, при доставянето на всякакви метални продукти например дебел и тънък лист, пръти, изковки, отливки, какъвто и да е методът на тяхното производство.
1.2 Този стандарт може да бъде прилаган също и за неметални продукти.
1.3 Този стандарт се използва съвместно със спецификацията за продукта, която определя техническите условия за доставка на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: Списъкът с информация, която може да бъде включена в документите от контрол, може да бъде намерен в съответните документи, например за стомани в EN 10168.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Приложение А представлява обобщение на различните документи от контрол.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

2014/68/EU

Съоръжения под налягане

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10204:2005

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10204 rev:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
16.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10204 rev

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход