Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10021 rev:2021

Общи технически условия на доставка на продукти от стомана

General technical delivery conditions for steel products

Главна информация

10.99     16.11.2021 г.

20.60    8.03.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя общите технически условия на доставка за всички стоманени продукти, обхванати от EN 10079, с изключение на стоманени отливки и продукти на праховата металургия.
Когато изискванията за доставка, съгласувани за поръчката или определени в съответната продуктова спецификация, са различни от общите технически условия на доставка, определени в този европейски стандарт, тогава се прилагат изискванията, съгласувани в поръчката или определени в съответната продуктова спецификация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Документите от контрол са обхванати от EN 10168 и EN 10204.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10021:2008

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10021 rev:2021
10.99 Прието предложение за нов проект
16.11.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10021 rev