Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12845-3:2022

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Част 3: Указания за сеизмично укрепване

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Part 3: Guidance for earthquake bracing

Главна информация

40.60     15.09.2022 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изисквания за сеизмично укрепване на автоматични спринклерни инсталации в съответствие със серията стандарти EN 12845. Този документ се прилага само за местоположения в земетръсни райони в съответствие с EN 1998-1:2004, 3.2.1 и за райони, подложени на максимално ускорение на земната основа над 9 % от g. Този документ не обхваща всички законови изисквания. В някои държави се прилагат специфични национални разпоредби и те имат предимство пред този документ. Потребителите на този документ се съветват да се информират за приложимостта или неприложимостта на този документ от техните национални отговорни органи.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TS 17551:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12845-3:2022
40.60 Край на общественото допитване
15.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12845-3