Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12845-2:2023

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Част 2: Проектиране и монтаж на ESFR и CMSA спринклерни инсталации

Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Part 2: Design and installation of ESFR and CMSA sprinkler systems

Главна информация

40.60     19.01.2023 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за проектиране и монтаж на спринклери за бързо потискане (ESFR) и с функция за управление за специфични приложения (CMSA) в автоматични спринклерни инсталации в съответствие с този стандарт и EN 12845-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12845:2015/AC:2016

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12845:2015+A1:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12845-2:2023
40.60 Край на общественото допитване
19.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12845-2