Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50104:2019/A1:2023

Електрическа апаратура за откриване и измерване на кислород. Изисквания за работните характеристики и методи за изпитване

Electrical equipment for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods

Главна информация

60.55     16.08.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-38

Европейски стандарт

13.320  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ определя общите изисквания за проектиране, изпитване и производителност и описва методите за изпитване, които се прилагат за преносимо, транспортируемо и стационарно оборудване за измерване на концентрацията на кислород в газови смеси, показваща до 25 % (v/v).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/34/EU

Съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50104:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50104:2019/A1:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
16.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50104:2019/A1:2023