Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Колекция Достъпност и използваемост на застроената среда (основен стандарт EN 17210)

Колекция „Стандарти за достъпност и използваемост на застроената среда“

Collection “Standards for accessibility and usability of the built environment”

Главна информация

60.60     16.11.2021 г.

BDS

ТК-0/ПС-35

Нито един от другите типове

английски  

Купи

Действащ

Обект и област на приложение

Като основни елементи на модерното, приобщаващо и устойчиво общество, достъпността и безопасността в застроената среда изискват подробно планиране и организация. Европейското и националното законодателство поставят редица изисквания, които да гарантират сигурността и функционалността на достъпност при проектирането, изграждането, обновяването, адаптирането и поддържането на застроената среда.

Колекцията от стандарти „Стандарти за достъпност и използваемост на застроената среда“ е създадена с цел да бъде използвана като инструмент в подкрепа на изпълнение на изискванията на Наредба № РД-02-20-2 ОТ 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизирана територия и на сградите и съоръженията.

Колекцията включва следните стандарти и стандартизационни документи (на английски език):

- БДС EN 17210:2021 Достъпност и използваемост на застроената среда. Функционални изисквания - описва основни, минимални функционални изисквания и препоръки за достъпна и използваема застроена среда, следвайки принципите „Проектиране за всички“/„Универсално проектиране", които ще улеснят справедливото и безопасно използване от широк кръг потребители, включително хора с увреждания. Изискванията и препоръките в този документ са приложими за целия спектър на застроената среда.

- СД CEN/TR 17621:2021 Достъпност и използваемост на застроената среда. Технически критерии и спецификации за изпълнение - документът е разработен в подкрепа на БДС EN 17210:2021. Техническите критерии и спецификации, заложени в този документ, са приложими за целия спектър на застроената среда и могат да се използват като критерии за възлагане на обществени поръчки (в подкрепа на директивите за обществени поръчки).

- СД CEN/TR 17622:2021 Достъпност и използваемост на застроена среда. Оценяване на съответствието - предоставя критериите за оценяване на съответствието на застроената среда с функционалните изисквания и препоръки, описани в БДС EN 17210:2021. Приложим е, независимо дали се изисква самодеклариране, атестация от страна на клиента или сертификация от трета страна.

Тази колекция Ви дава 50 % отстъпка спрямо закупуването на стандартите поотделно.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Колекция Достъпност и използваемост на застроената среда (основен стандарт EN 17210)
60.60 Публикуван стандарт
16.11.2021 г.