Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 117 rev:2022

Средства за защита на дървесината. Определяне на токсични дози срещу видове от фамилия Reticulitermes (европейски термити) (Лабораторен метод)

Wood preservatives - Determination of toxic values against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)

Главна информация

40.10     5.08.2022 г.

40.20    6.10.2022 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

71.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за определяне на токсичните стойности на средство за защита на дървесината срещу видове термити от фамилия Reticulitermes (европейски термити).
Този метод се прилага за:
- водонеразтворими химикали, които са били изследвани като активни инсектициди;
- органични водоразтворими съединения, както са доставени, или приготвени в лабораторията чрез разреждане на концентрат; и
- водоразтворими материали, например соли.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този метод може да се използва във връзка с процедура за стареене, например по EN 73.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 117:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 117 rev:2022
40.10 Превод на проекта на официалните езици
5.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 117