Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN/TR 16598:2022

Събиране на обосновки за EN 1176. Изисквания

Collection of rationales for EN 1176 - Requirements

Главна информация

50.60     24.11.2022 г.

BDS

ТК-88

Технически доклад

97.200.40  

Обект и област на приложение

Този документ е от колекцията на обосновки за EN 1176, за да подкрепи използването на EN 1176 чрез предоставяне на допълнителна информация и обяснения. Той не съдържа допълнителни изисквания, той служи само като подкрепящ документ

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN/TR 16598:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN/TR 16598:2022
50.60 Край на гласуването
24.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN/TR 16598