Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50470-4:2022

Уреди за измерване на електрическа енергия. Част 4: Специфични изисквания. Статични електромери за активна енергия при постоянно напрежение (индекси за клас A, B, C)

Electricity metering equipment - Part 4: Particular requirements - Static meters for DC active energy (class indexes A, B and C)

Главна информация

45.99     27.02.2023 г.

50.20    21.04.2023 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

91.140.50  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ се прилага само за статични електромери с класове на точност A, B и C за измерване на активна енергия при постоянно напрежение и се прилага само за техните изпитвания на типа.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/32/EU

Средства за измерване

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50470-4:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
27.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 50470-4:2023