Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10025-4:2019/A1:2022

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 4: Технически условия на доставка за термомеханично валцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани

Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

Главна информация

40.97     7.12.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.10     77.140.50  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира техническите условия за доставка на плоски и линейни продукти от горещовалцувани заваряеми дребнозърнести конструкционни стомани в състояние на доставка след термомеханично валцуване от марките и категориите, дадени в таблици от 1 до 3 (за химичен състав) и таблици от 4 до 6 (за механични свойства) с дебелина ≤ 150 mm
Стоманите, посочени в този документ, са специално предназначени за използване в силно натоварени части на заварени конструкции, като мостове, шлюзове, резервоари за съхранение, резервоари за водоснабдяване и др., за работа при температура на околната среда и ниска температура.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10025-4:2019

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 10025-4:2019/A1:2022
40.97 Решение за разделяне/обединяване
7.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10025-4:2019/prA1