Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10025-6:2019/A1:2022

Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 6: Технически условия на доставка за плоски продукти от конструкционни стомани с висока граница на провлачане в закалено и отвърнато състояние

Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition

Главна информация

40.97     25.10.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.10     77.140.50  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира техническите условия за доставка на плоски продукти от от конструкционни стомани с висока граница на провлачане . Класовете и качествата са дадени в таблици 1 до 3 (химичен състав) и таблици от 4 до 6 (механични свойства) и се доставят в закалено и отвърнато състояние.
Стоманите, посочени в този документ, са приложими за горещо валцувани плоски продукти с минимална номинална дебелина 3 mm и максимална номинална дебелина 200 mm за класове S460, S500, S550, S620 и S690, максимална номинална дебелина 125 mm за марки S890 и S960, в стомани, които след закалено и отвърнато състояние имат определена минимална граница на провлачване от 460 MPa до 960 MPa.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10025-6:2019

СЕГА

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 10025-6:2019/A1:2022
40.97 Решение за разделяне/обединяване
25.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10025-6:2019/prA1