Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 24138.2:2023

Информация и документация. Международен стандартен код за съдържание (ISO/CD 24138.2:2023)

Information and documentation — International Standard Content Code

Главна информация

30.20     1.02.2023 г.

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.20  

Обект и област на приложение

Този документ определя синтаксиса и структурата на Международния стандартен код на съдържанието (ISCC) като система за идентификация на цифрови активи (включително кодиране на текст, изображения, аудио, видео или друго съдържание във всички медийни сектори). Той също така описва метаданните на ISCC и използването на ISCC във връзка с други схеми, като например схемите, определени от ISO/TC 46/SC 9. ISCC се прилага за конкретен цифров актив и представлява дескриптор на данни, конструиран от множество хешове, като се използват алгоритмите и правилата в този документ. Организациите, физическите лица и машините могат да генерират ISCC за множество видове цифрови активи и да ги използват за идентификация и управление на тези активи. Генерирането или използването на ISCC само по себе си не прави никакво изявление или претенция относно авторството или собствеността на идентифицираното съдържание.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 24138.2:2023
30.20 Начало на гласуване в ТК
1.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/CD 24138.2

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход