Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prСД CEN ISO/ASTM TR 52905:2023

Добавъчно производство на метали. Изпитване без разрушаване и оценяване. Откриване на дефекти в части (ISO/ASTM DTR 52905:2023)

Additive manufacturing of metals - Non-destructive testing and evaluation - Defect detection in parts (ISO/ASTM DTR 52905:2023)

Главна информация

60.55     28.05.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-0/ПС-22

Технически доклад

25.030     77.040.20  

Обект и област на приложение

Това ръководство ще включва неразрушаващо изпитване след добавъчно производство (AM) на метални части чрез цялостен подход. Той ще обхване няколко сектора и подобна рамка може да се приложи към други материали (например керамика, полимери и др.) По време на разработването им ще се използват препратки към NDT и метрологични стандарти. Това ръководство ще представи възможностите на настоящите стандарти за откриване на кои от видовете дефекти при добавъчно производство (AM) и кои недостатъци изискват нови стандарти, като се използва стандартен инструмент за избор. Ще бъдат препоръчани методи за NDT, които могат да открият AM дефекти, които не са обхванати от настоящите стандарти, и тъй като се разработват нови стандарти за недостатъци, които не са обхванати от настоящите стандарти, те ще бъдат посочени в този стандарт чрез актуализации на документи.
Тази част от международния стандарт:
⎯ Категоризира дефектите на AM;
⎯ Праави преглед на съответните действащи стандарти;
⎯ Улескнява използването на подходящи действащи стандартни NDT метод/и;
⎯ Детайлизира метод, специфичен за добавъчно производство и сложни 3D геометрии;
⎯ Очертава съществуващите техники за безразрушително изпитване, приложими към някои видове дефекти от AM;
Тази част от международния стандарт е насочена към потребителите и производителите на продукти от процеси на добъвъчно производство. Прилага се навсякъде, където се използват добавъчни процеси, и по-специално в следните области:
⎯ Критично важни за безопасността приложения;
⎯ Осигуряване на доверие в добавъчно производство;
⎯ Продукти с реверсивeн процес, произведени чрез добавъчно произведство;
⎯ Органи за изпитване , които желаят да сравнят желаната и действителната геометрия.
ЗАБЕЛЕЖКА Повечето методи за проверка на метал в NDT използват ултразвук или рентгенови лъчи, но тези техники не винаги могат да се справят със сложните форми, които обикновено се произвеждат от AM. В повечето случаи рентгеновата компютърна томография (КТ) е по-подходящ метод, но той също така има ограничения и място за подобрение или адаптиране към АМ, освен че е скъп метод както във време, така и в пари.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prСД CEN ISO/ASTM TR 52905:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
28.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprCEN ISO/ASTM TR 52905

Въвежда ISO/ASTM TR 52905