Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 17821:2022

Устойчиви на замръзване външни кранове за външна употреба. Oбща техническа спецификация

Frost resistant outdoor taps for outdoor use - general technical specification

Главна информация

40.60     7.02.2022 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

23.060.01     91.140.60  

Обект и област на приложение

Този документ уточнява общите изисквания за конструкция, производителност и материали за смесителни кранове FRT, PN 10. Приложение в инсталацията за питейна вода със статично налягане от максимум 1,0 MPa (10 bar) и температура на разпределение от максимум 25 °C (PWC ).
Условията за употреба са съгласно следната таблица 1:
[Таблица 1. Условия за употреба]
[Фигура 1. Различните области на FRT]

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 17821:2022
40.60 Край на общественото допитване
7.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 17821