Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1717:2023

Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване на замърсяване при обратен поток

Protection against pollution of water intended for human consumption in potable water installations and general requirements for devices to prevent pollution by backflow

Главна информация

40.60     10.08.2023 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

13.060.20     91.140.60     23.060.01  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира методика за предпазване на питейна вода в инсталации за питейна вода във и извън сгради, но в границите на парцела, от замърсяване при обратен поток на непитейна вода и дава препоръки относно проектирането, анализа на риска, устройствата за предотвратяване на обратния поток и методите за техния монтаж.
Тази методика е предназначена също да се използва извън сградите за всички системи за питейна вода, свързани към система за разпределение на питейна вода до, и включително, точката на използване .
Продуктовите стандарти за специфичните устройства или мерки за предотвратяване на обратния поток са предназначени да се използват заедно с този документ. При липса на продуктов стандарт, този документ е предназначен да се използва като отправна точка за изготвяне на спецификация за разработването на нови устройства или изсквания.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1717:2001

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1717:2023
40.60 Край на общественото допитване
10.08.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 1717