Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 10077-2:2017/A1:2022

Топлинни характеристики на прозорци, врати и капаци. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване. Част 2: Числен метод за рамки. Изменение 1 (ISO 10077 2:2017/DAM 1:2023)

Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance - Part 2: Numerical method for frames - Amendment 1 (ISO 10077 2:2017/DAM 1:2023)

Главна информация

40.20     16.02.2023 г.

40.60    27.04.2023 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.060.50     91.120.10  

Обект и област на приложение

ISO 10077-2:2017 специфицира метод и дава референтни входни данни за изчисляване на коефициента на топлопреминаване на рамки от профили и на коефициента на линейно топлопреминаване през техните съединения с остъклени или непрозрачни панели. Методът може да се използва също за оценяване на топлинното съпротивление на капаци и топлинните характеристики на ролкови щори и подобни компоненти (например транспаранти).
ISO 10077-2:2017 дава също критерии за валидиране на цифрови методи, използвани при изчисленията.
ISO 10077-2:2017 не включва ефекти от слънчева радиация, топлопренасяне от изпускане на въздух или триизмерно топлопренасяне, като малки метални съединения. Не са включени топлинни мостове между рамката и строителната конструкция.
ЗАБЕЛЕЖКА Таблица 1 във въведението показва относителната позиция на ISO 52000-1: 2017 в рамките на стандартите по EPB в контекста на модулната структура, установена в ISO 52000-1:2017.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10077-2:2018

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 10077-2:2017/A1:2022
40.20 Начало на обществено допитване
16.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10077-2:2017/prA1

Въвежда ISO 10077-2:2017/DAmd 1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход