Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 6508-2:2023

Метални материали. Изпитване на твърдост по Rockwell. Част 2: Проверка и калибриране на машини за изпитване и индентори (ISO/DIS 6508-2:2022)

Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines and indenters (ISO/DIS 6508-2:2022)

Главна информация

40.60     12.01.2023 г.

BDS

ЕРГ 9

Европейски стандарт

77.040.10  

Обект и област на приложение

ISO 6508-2:2015 определя два отделни метода за проверка на машини за изпитване (директна и индиректна) за определяне на твърдостта по Рокуел в съответствие с ISO 6508-1:2015, заедно с метод за проверка на индентори за твърдост по Rockwell.
Методът за директна проверка се използва, за да се определи дали основните параметри, свързани с функцията на машината, като приложена сила, измерване на дълбочина и времетраене на цикъла на изпитване, попадат в определените допустими отклонения. Методът за косвена проверка използва редица калибрирани референтни блокове за твърдост, за да определи колко добре машината може да измерва материал с известна твърдост.
Индиректният метод може да се използва самостоятелно за периодична рутинна проверка на машината в експлоатация.
Ако машина за изпитване трябва да се използва и за други методи за изпитване на твърдост, тя трябва да бъде проверена независимо за всеки метод.
ISO 6508-2:2015 е приложим за стационарни и преносими машини за изпитване на твърдост.
Обръща се внимание на факта, че използването на композитен материал от волфрамов карбид за сферични индентори се счита за стандартен тип сферичен индентор на Rockwell. Стоманените инденторни топки могат да продължат да се използват само при спазване на ISO 6508-1:2015, приложение A.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 6508-2:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 6508-2:2023
40.60 Край на общественото допитване
12.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 6508-2

Въвежда ISO/DIS 6508-2